ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ

Студентське самоврядування

Виховна робота

Виховна робота серед студентів здійснюється в органічній єдності з програмою навчання. Вся виховна робота зі студентами здійснюється на основі концепції виховної роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Головними завданнями виховної роботи є:

 • підготовка свідомої інтелігенції, оновлення і збагачення інтелекту нації;
 • вироблення чіткої громадянської позиції студентів;
 • створення   умов    для   розвитку   загальної   культури    студентів,
 • збагачення естетичного досвіду;
 • розвиток високої загальної та професійної культури, опанування досягнень світової та національної культури, залучення до загальнолюдських цінностей, ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу;
 • оволодіння психолого-педагогічними уміннями та навичками професійної поведінки.

Основні принципи виховної роботи:

 • органічна єдність навчання і виховання;
 • гуманізація освіти і виховання, яка передбачає визнання людини вищою цінністю, найбільш повне розкриття здібностей особистостей, задоволення   інтелектуальних  пізнавальних   і   культурних   потреб студентів, забезпечення пріоритетних загальнолюдських цінностей;
 • національна спрямованість навчання і виховання, яка забезпечує невід'ємність   освіти і виховання від національного ґрунту, історії народу, його традицій і покликає зберігати і забезпечувати культуру України;
 • поліваріантність і   диференціація виховної роботи, що передбачає можливість широкого вибору форм, методів і заходів виховання, врахування особливостей конкретного студентського колективу та індивідуальних особливостей кожного студента;
 • системність    і    наступність    навчально-виховного    процесу,    що забезпечує єдність вимогам навчання і виховання на всіх етапах навчання у ВНЗ.
© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)