ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ

Студентське самоврядування

СТУДЕНТСЬКА РАДА

Студентське самоврядування є невід’ємною складовою як освітнього так і виховного процесу у вищому навчальному закладі. В першу чергу це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом. Головною метою діяльності студентського самоврядування є представлення та захист прав та інтересів студентів. Основними завданнями діяльності студентської ради Херсонського інституту є реалізація проектів та програм для забезпечення гармонійного розвитку особистості молоді, зокрема студентів, формування навичок майбутніх організаторів та управлінців.

До основних завдань Студентської ради Херсонського інституту МАУП відносяться:

 1. сприяти наданню допомоги студентам, об’єднанням студентів, студентським органам самоврядування, організаціям та установам у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток усіх форм участі студентів та молоді в управлінні суспільним та державними справами, у вирішенні соціальних питань місцевого значення;
 2. сприяти розвитку студентського самоврядування, популяризувати його засадничі принципи та ідеї;
 3. сприяти розвитку громадянської культури;
 4. сприяти розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх, просвітницьких програм;
 5. сприяти розвитку співпраці влади, бізнесу та громадських організацій, благодійних організацій в реалізації прав та інтересів студентів;
 6. сприяти підтримці та допомозі в реалізації суспільно-корисних громадських ініціатив;
 7. сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища;
 8. сприяти розвитку інформаційної інфраструктури;
 9. сприяти розвитку талановитої та творчої молоді;
 10. сприяти наданню допомоги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги в реалізації своїх прав та законних інтересів;
 11. сприяти вихованню студентів у дусі високої правової та морально – гуманістичної моралі, патріотичне виховання;
 12. сприяти міжнародному обміну досвіду студентського самоврядування;
 13. сприяти об’єднанню та координації зусиль та діяльності органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів Херсонської області
 14. аналіз суспільних процесів у сфері освіти, соціального становлення та захисту молоді, студентів, які вступають до вищих навчальних закладів, розроблення та внесення, за результатами аналізу відповідних пропозицій та рекомендацій адміністрації ВНЗ, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування Херсонської області.

За участю студентського самоврядування  проводяться урочисті заходи до кожної визначної події. Наприклад, традиційно на початку року  відзначається день знань, до якого залучаються не тільки студенти старших курсів, а також і першокурсники. Окрім того, з метою всебічного розвитку студентів Херсонського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом студентська рада постійно проводить тренінги, семінари, круглі столи та зустрічі з цікавими людьми.

Одними із традиційних заходів студентської ради ХІ МАУП є вшанування пам’яті жертвам, що загинули від  політичних репресій та голодомору на території України, відзначення дня виводу військ з Афганістану, святкування річниці останньої Козацької Січі на території України – Кам’янської Січі.

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)