ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ

Студентське самоврядування

Історія Херсонського інституту МАУП

Херсонський інститут МАУП розташований у приміщенні, що є власністю академії. Площа аудиторного фонду 540,8 кв. м.

В інституті створена відповідна матеріально-технічна і навчально-методична база. У навчальному процесі та науково-дослідницькій роботі використовуються засоби комп’ютерної, розмножувальної та копіювальної техніки. Всі адміністративні приміщення телефонізовані, обладнані сучасними меблями та іншим необхідним інвентарем.

В інституті обладнано 8 навчальних аудиторій від 15 до 80 місць. Приміщення, що використовуються для забезпечення навчального процесу, відповідають вимогам експлуатації, мають необхідне технічне устаткування.

В інституті функціонує два комп’ютерних центра, в яких розташовано 34 комп’ютери.

Здійснено цілодобове безлімітне підключення до телекомунікаційних мереж (Інтернет).

У розпорядженні студентів та викладачів інституту знаходиться книжковий фонд наукової бібліотеки ХІ МАУП, який налічує понад 15 тис. примірників (із урахуванням літератури, що видається студентам у постійне користування). В бібліотеці діє читальний зал, книжковий фонд якого нараховує 9,0 тис. примірників. 

Освітянські послуги

Херсонський  інститут МАУП працює з 1998 року. Здійснює навчання студентів за двоступневою формою (бакалавр, спеціаліст). У своєму складі має три кафедри: економіки та підприємництва, менеджменту, гуманітарно-природничих дисциплін та соціології, правових дисциплін.

Для забезпечення навчального процесу підготовки фахівці залучаються науково-педагогічні працівники у кількості 52 осіб, з них кандидатів наук - 31. По кафедрі економіки та підприємництва кандидатів наук - 5 осіб,  по кафедрі менеджменту організацій - 8 кандидатів наук та по кафедрі гуманітарно-природничих дисциплін та соціології - 1 професор та 12 кандидатів наук, по кафедрі правових дисциплін - 1 професор та 6 кандидатів наук.

Блоки дисциплін, які вивчають студенти кафедри економіки та підприємництва: банківські операції, грошово-кредитна система зарубіжних країн, центральний банк і грошово-кредитна політика, облік і аудит у банках, аналіз банківської діяльності, інформаційні системи і технології в банківській сфері, аналіз інвестиційних проектів, страхові послуги, фінансове право.

Студенти кафедри менеджменту вивчають наступні блоки дисциплін: блок економічних дисциплін, блок дисциплін бухгалтерського і управлінського обліку, блок фінансових дисциплін, блоки комп'ютерних та психологічних дисциплін та блок дисциплін менеджменту.

Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, зокрема кафедра гуманітарно-природничих дисциплін та соціології має досвід підготовки фахівців з соціології. Студенти кафедри вивчають блоки соціальних та гуманітарних дисциплін.

Студенти кафедри правових дисциплін вивчають наступні блоки дисциплін: правознавство, господарське право, трудове право, екологічне право, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, міжнародно-правовий механізм захисту прав людини, міжнародне право, кримінологія, підприємницьке право, цивільний процес, цивільне право.

Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, зокрема кафедра гуманітарно-природничих дисциплін та соціології має досвід підготовки фахівців з соціології. Студенти кафедри вивчають блоки соціальних та гуманітарних дисциплін.

Студенти кафедри правових дисциплін вивчають наступні блоки дисциплін: правознавство, господарське право, трудове право, екологічне право, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, міжнародно-правовий механізм захисту прав людини, міжнародне право, кримінологія, підприємницьке право, цивільний процес, цивільне право.

Вперше в Україні – лише в МАУП – працює система дистанційної освіти через мережу супутникового зв'язку в філії академії в Україні та за кордоном. Телеуніверситет, в основу якого покладено використання нових освітніх технологій, відкриває реальні можливості для побудови освітньої системи, яка ґрунтується на принципах відкритого інформаційного простору.

Характерні риси дистанційної освіти

  • віддаленість – з будь-якої території, де є Інтернет;
  • гнучкість – нерегламентовані відрізки часу для занять;
  • модульність – можливість коригувати навчальними та груповими потребами;
  • паралельність – без відриву від виробництва;
  • охоплення – одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації;
  • технологічність – використання новітніх досягнень інформаційних та телекомунікаційних технологій;
  • соціальна рівноправність – рівні можливості для отримання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, матеріальної забезпеченості (дистанційна освіта – дешевша традиційної);
  • спеціалізовані форми контролю – дистанційно організовані іспити, співбесіди, комп'ютерні тестуючи системи.

Херсонський інститут МАУП уклав договір із Сумським державним університетом щодо військової підготовки студентів за програмою офіцера запасу за військово-обліковою спеціальністю – «Бойове застосування та управління діями підрозділів (частини з’єднань) Сухопутних військ».

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)